Original Workout

Naše společnost pracuje s pohybem a zdravým životním stylem více jak 10 let. Kalisteníka není jen cvičení s vlastní vahou, ale reprezentuje lidské učení vyjadřující KRÁSU a SÍLU lidského těla. STREET WORKOUT je životní stylem reprezentující aktivní trávení volného času, která ruší fyzikální pojem gravitace. ORIGINAL WORKOUT outdoorové parky reprezentují vysokou kvalitu zpracování, originálním designem navržené realnými uživately – STREETWORKOUTery. ORIGINAL WORKOUT indoorové fitness konstrukce jsou vytvořeny pro všechny věkové i výkonnostní skupiny s připraveností pro komplexní funkční trénink. Výroba celé nabídky cvičebních parků, hřišť a konstrukcí probíhá v čechách, dle všech bezpečnostních a kvalitativních norem. ORIGINAL WORKOUT společně s FP-Academy.com připravily první oficiální akreditovaný kurz – kondičního posilování se specializací na STREET WORKOUT – na základě absolvování kurzu a získání osvědčení o rekvalifikaci může instruktor požádat o vázanou živnost.
Konstrukce ORIGINAL WORKOUT jsou realně připraveny uspokojit jak profesionální STREETWORKOUTery, tak hobby běžce či inlinery k posílení a protažení.