Libor Křesťan

Instruktor a školitel kondiční chůze

Instruktorská a školitelská praxe (odvětví, doba Vašeho působení lektora a školitele):

  • trenér golfu od roku 2005
  • instruktor HEAT programu – level I, II, III od roku 2014
  • školitel HEAT programu – od roku 2017

 

Proč jsem si vybral(a) působení právě v FP-Academy?

Rád předávám své vědomosti a zkušenosti lidem, kterí mají zájem se dále rozvíjet a posouvat stejně jako já. Jedině FP-Academy nabízí ucelený výukový program pro instruktory kondiční chůze.

Jak nahlížím na svoji práci školitele(ky), proč jsem se rozhodl(a) předávat svoje zkušenosti   a vzdělání ostatním?

Jako trenér golfu učím své klienty správné technice golfového švihu, golfové etiketě a golfovým pravidlům. Podobně u kondiční chůze bych rád naučil budoucí instruktory správný stereotyp a techniky chůze, zásady srávného tréninku a správné dýchání.