Jan Matějka

Instruktor a školitel kondiční chůze

 
 

Instruktorská a školitelská praxe (odvětví, doba Vašeho působení lektora a školitele

  • Instruktor kondiční chůze specializace programu Level  I, II, III od roku 2012
  • Instruktor kondičního běhu od roku 2017
  • Lektor kondičního běhu v běžecké škole Miloše Škorpila od roku 2018
  • Školitel Kondiční chůze od roku 2020
 
Proč jsem si vybral/a působení právě v FP-Academy?
V kondiční chůze jsem se našel a rád předám své zkušenosti a vědomosti dál těm, kteří mají zájem se dál posouvat a rozvíjet ve správném a zdravém pohybu, tak jako já. Myslím si že FP-Academy jako jediná nabízí ucelený výukový program pro instruktory kondiční chůze.
 
 
Jak nahlížím na svojí práci školitele (ky), proč jsem se rozhodl (a) předávat svoje zkušenosti a vzdělání ostatním?
Jako lektor kondiční chůze, učím své  klienty správné technice chůze, dýchání i držení těla. Protože správný stereotyp ušetří až 50% energie a o to více si každou lekci více užijí. Jako školitel bych rád naučil i budoucí instruktory správnému přístupu ke klientovi a předávání získaných zkušeností a poznatků ve správných stereotypech základní pohybové aktivity jako je chůze.