Bc. et Bc. David Rejl, WCO Elite coach

Vzdělání:

2007 – 2011
Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Obor: Zdravotnické lyceum

2011 – 2014
Univerzita Pardubice, Zdravotně sociální fakulta
Obor: Zdravotnický záchranář

2014 – dosud
Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta
Obor: Veřejné zdravotnictví

Kurzy:

2008 – Rekvalifikační kurz v oboru MASÉR (rekondiční a sportovní masáže)
2015 – Rekvalifikační kurz v oboru INSTRUKTOR FITNESS (Trenérská škola Ronnie.cz)
2015 – Rekvalifikační kurz v oboru INSTRUKTOR KULTURISTIKY (Trenérská škola Ronnie.cz)
2016 – Osvědčení: TRENÉR SPORTOVNÍ GYMNASTIKY III. třídy
2015 – Odborný certifikát: Kineziotaping I. (EduSpaCollege)
2015 – Odborný certifikát: Kineziotaping II. (EduSpaCollege)
2015 – Odborný certifikát: Kineziotaping – korekce (EduSpaCollege)
2016 – Odborný certifikát: Protahování- strečink v masérské praxi (EduSpaCollege)
2016 – Odborný certifikát: Trigger points (EduSpaCollege)
2016 – Odborný certifikát: Dornova metoda a Breussova masáž (EduSpaCollege)

Odborné konference:

2015 – Vzdělávání ve zdravotnictví- 10. vědecká konference s mezinárodní účastí (VŠZ) 2016 – XI. Symposium Společnosti pro probiotika a probiotika
2016 – Dieta a pohyb jako lék (VŠTJ Medina Praha)
2016 – Praha, sport a zdraví (VŠTJ Medina Praha)
2016 – Personalizovaná výživa ve sportu v kontextu s novými výživovými styly (Zdravě pro vás)