AKREDITOVANÝ KURZ – INSTRUKTOR KONDIČNÍHO POSILOVÁNÍ – SE SPECIALIZACÍ STREET WORKOUT

Kurzy jsou vypsány pro budoucí trenéry a instruktory STREET WORKOUT a kalisteniky. Na základě absolvování celého kurzu získává instruktor osvědčení na základě, kterého může získat živnostenský list.

Datum školení:

  1.víkend – Street workout základní přípravný kurz

  • Představení pojmu street Workout, od historie až po současnost.
  • Základní vstupní diagnostika klienta a vyhodnocení patologických jevů.
  • Kompenzační cviky a hluboký stabilizační systém k odstranění patologií a dysbalancí.
  • Osvojení si 5 základních cviků: pull up, push up, dip, squat a leg raises.
  • Základní strečink všech svalových partií.
  • Sestavení tréninkových plánů pro začátečníky.

  Školitelé:
  Bc. David RejlMgr. Michal PietrakMgr. Michal Rafajdus, PhD.

  Termíny konání:
  18. – 19. 3. 2017

  Cena: 2999 Kč
  Sleva při kompletní úhradě prvních tří částí – 7999 Kč

   

  2.víkend – Specializovaná – anatomie a fyziologie

  • Osvojení si základních anatomických a fyziologických vědomostí.
  • Stavba a funkce kostí, kloubů a svalů.
  • Základní fyziologické pochody v lidském organismu a jeho subsystémech.
  • Svalový metabolismus, anabolismus a katabolismus.
  • Základy první pomoci.

  Školitelé:
  Bc. David RejlMgr. Michal PietrakMgr. Michal Rafajdus, PhD.

  Termíny konání:
  1.-2. 4. 2017

  Cena: 2999 Kč
  Sleva při kompletní úhradě prvních tří částí – 7999 Kč

   

  3.víkend – Street workout pokročilí – dílčí ZKOUŠKA ZE ZÁKLADŮ ANATOMIE, FYZIOLOGIE A STREET WORKOUT

  (absolvent zkoužky začíná pracovat s klienty jako instruktor STREETWORKOUT v zácviku)

  • Fyziologie dětského věku, na co si dát pozor a čemu předcházet.
  • Kompenzační cvičení a strečink v dětském věku.
  • Osvojení si cviků Muscle up, hand stand, L-sit a V-sit.

  Školitelé:
  Bc. David RejlMgr. Michal PietrakMgr. Michal Rafajdus, PhD.

   

  Termíny konání:
  15. – 16. 4. 2017

  Cena: 2999 Kč
  Sleva při kompletní úhradě prvních tří částí – 7999 Kč

   

  4.víkend – Specifika tréninku s mládeží + STREET WORKOUT ELITE

  • Tvorba tréninkových plánů pro mládež, její specifikace a úskalí.
  • Prohloubení znalostí fyziologie dětského věku.
  • Osvojení si cviků Front lever, Back lever a Human flag.

  Školitelé:
  Bc. David RejlMgr. Michal PietrakMgr. Michal Rafajdus, PhD.

  Termíny konání:
  3.-4. 6. 2017

  Cena: 2999 Kč

   

  5.prodloužený víkend – Závodní příprava na STREET WORKOUT

  • Představení základních soutěžních disciplín.
  • Tvorba tréninkových plánů dle dané disciplíny.
  • Základní prvky ve freestylu.
  • Osvojení si cviků press handstand a planche.

  Školitelé:
  Bc. David RejlMgr. Michal PietrakMgr. Michal Rafajdus, PhD.

  Termíny konání:
  17.-18. 6. 2017

  Cena: 2999 Kč

   

  ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA INSTRUKTOR KONDIČNÍHO POSILOVÁNÍ – SPECIALIZACE STREET WORKOUT