Instruktor kondičního běhu – LEVEL 1

Instruktor kondičního běhu – je dvouvíkendový kurz, který Vás komplexně připraví na vedení jednotlivce nebo skupiny při lekcích kondičního běhu. Kondiční běh – je pro hobby sportovce, který se chce během bavit, zlepšovat si kondici nebo se odreagovat od působení stresu. Je důležité, aby Váš klient měl z tréninku s Vámi dobrý pocit. …..

Datum školení:

  Časová náročnost: sobota – 9:00 – 18:00, neděle – 9:00 – 17:00

  Školitelé:

  Podmínky pro přihlášení:

  Přihlášku zašlete na adresu klara.pietrak@fp-academy.com ve formátu – jméno a příjmení, telefon, email, datum školení, adresu pro zaslání certifikátu a vystavení faktury

  Platba (převodem na účet):

  • viz. faktura 10 990 Kč/399 EURO
  • číslo účtu CZK;
  • číslo účtu EUR;
  • variabilní symbol; bude vygenerován
  • poznámka; Vaše jméno (např. Jan Novák)
  • Stvrzenku o platbě (složenka, výpis z účtu apod.) je nutné předložit vždy v první den školení!

  Po zaslání on-line přihlášky Vám vygenerujeme variabilní symbol, na který školení zaplatíte.
  Přihlášku na školení lze poslat maximálně týden před konáním kurzu!

  Cena školení zahrnuje:

  • 4 denní seminář
  • skripta instruktor kondičního běhu – „Kondiční běh“
  • certifikát – Instruktor kondičního běhu – level 1
  • pitný režim
  • tričko FPA nebo WIN YOUR LIFE

  Náplň školení:

  • anatomie a fyziologie běhu, zátěžová fyziologie
  • filozofie běhu
  • základní a pokročilé techniky běhu
  • instruktorské dovednosti (formy komunikace s klientem), výběr terénu
  • držení těla v jednotlivých technikách běhu
  • práce nohou a rukou při běhu – stereotypy běhu
  • základní zásady zdravého životního stylu
  • skladba lekce – individuál a skupina
  • doporučení správné obuvi a oblečení
  • běh a dech
  • pitný režim
  • základy první pomoci
  • běh a kondiční posilování

  Zkouška z teoretických znalostí, praktické znalosti.

  Storno podmínky pro kurzy FP-Academy:

  • Zrušení kurzu do 4 týdnů od data konání kurzu 0%
  • Zrušení kurzu od 4 týdnů do 2 týdnů před konáním kurzu 15%
  • Zrušení kurzu od 2 týdnů do 1 dne před konáním kurzu 30%
  • V případě neomluvené účasti na školení 100% ceny kurzu.
  A4 Instruktor Chuze Schema